niedziela, 29 marca 2009

Urzędowy spis lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Generalna Dyrekcja Służby Zdrowia
1924/25

Po zredagowaniu spisu zostali zarejestrowani w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych (generalnej dyrekcji Służby Zdrowia)
następujący lekarze:


Abusch Samuel, ur. 1890, dypl. 1923, kob., Kraków-Podgórze, Zamojskiego 2.
Baliclca Uliera, ur. 1888, dypl. 1915, skór., Lwów, Sakramentek 4.
Borecki Mateusz, ur 1874, dypl. 1897, Wołpa p. Grodno.
Brichta Zdzisław Walerian, ur. 1893, dypl. 1924, dzieci, Lwów, Pawlinów 5,
Bronz Alcksander, ur. 1882, dypl. 1913, kob., Ryp:n, Kościuszki 9.
Chadźy Szymon, ur. 1874, dypl. 1903, Równe, Mickiewicza 9.
Cukierman Aron Chaim, ur. 1858, dypl. 1888, Krzemieniec, Franciszkań. 54,
Dankiewicz Jan. ur. 1893, dypl 1924, Lwów, pl. Bernadyński 3.
Dąbrowski Bazyli Henryk, ur. 18%, dypl. 1924, Starogard, (Pomorze] 65. p. p,
Dega Wiktor, ur. 1896, dypl. 1924, Poznań, Klinika Ortopedo Uniw, Poznań,
Engelberg Izrael, ur. 1895, dypl. 1923, Pomorzany p. Zborów.
Fiszman Fewel, ur 1894, dyp1. 1924, Lublin, Olejna 5.
Gleichgewicht Fajwel, ur. 1895 dypl. 1924, Warsz. Al. Jerozolimskie 79.
Górka Zygmunt Stanisław, Ur. 1894, dypJ. 1919, Poznań, Młyńska 4.
Górczyna Zofia, ur, 1892, dypl. 1923, Poznań, Młyńska 4.
Groo Branko Stanisław, ur. 1897, dypl. 1924, Lwów, Pełczyńska 3.
Guczko Mikołaj, ur 1884, dypl. 1910, Warszawa, Jagiellońska 32.
Habo Olga, ur. 1898, dypl. 1924, Lwów, 'Gródecka 46.
Hurwicz Judei, ur. 1870, dypl. 1897, Łuniniec, pjllsudskiego 23.
Jaouszewicz Ignacy, ur. 1874, dypl. 1902, Lublin, Namiestnikowska 32.
Jawrower Cecylja, ur, 1889, dypl. 1923, Lwów, Zielona 56.
Kaczyński Antoni, ur. 18%, dypl. 1924, Klarysew gm Jeziorna Zakl. Wych.
KieU
er Józef, ur. 1896. dypl. 1924, Poznań, Pocztowa 31-a.

Brak komentarzy: